Thiết bị inox của Công ty Minatek được cắt, dập bằng máy thuỷ lực, được hàn bằng khí argon cho độ bền cao